Tovább menni.

2017. március 7. Hozzászólás

A legszörnyűbb dolgok egyike az a kiégés. Az az állapot, amikor érzed, hogy már elég, elég abból amibe kerültél, nem tudsz megmozdulni és csak egyre inkább toporogsz, feléget belülről a szorongás, az idegesség és a mindennapos stressz. Amikor lezárul egy olyan időszak, amiben tartósan éltél, és a mindennapjaid részévé vált, teljes egészében. Lezárul, és nem érzed azt, hogy tovább tudsz lendülni, úgy ahogy eddig tetted.
Felébredsz, és szembesülsz azzal, hogy véget ért, és közben te magad is árnyéka vagy annak az embernek aki valaha is voltál.
Talán erről szólt az elmúlt 7 évem, de talán az elmúlt 4 is… Beszippantott egy rendszer, egy olyan ami teljesen az életemmé vált, pedig itt vagyok én is. Nem figyeltem magamra, és most jött el az a pont amikor találkoztam a valódi tükörrel. Egy olyan tükörrel amit mindig figyelmen kívül hagytam, mert vártam a holnapot, a mával nem is igazán törődve. Valaminek a részese akartam lenni, de saját magammal nem törődtem, csak másoknak akartam folyamatosan megfelelni.
Úgy érzem, hogy számot kell vennem az eddigi életem alakulásáról, és végérvényesen irányítanom kell. Magamat, mindent, mert ha nem teszem teljesen kicsúszik a talaj a lábaim alól, és akkor már nincs hova tovább menni

Kategóriák:Én

Szösszenet

2016. december 28. Hozzászólás

Ezen már sokat gondolkoztam, h mindenki átlagosan jön a nagy világfájdalmával, meg hogy nála biztos nincs jobban szenvedő ember…de én mindig úgy voltam ezzel, hogy ezekből épül fel az a ház…ez az alapja mindennek…a hibák, a tapasztalás, a fájdalom, a szenvedés, a pofonok, a könnyek, az elvesztés érzése…minden! és általában az ember mindig másokat okol, ha még személyt nem is, akkor magát a jó Istent, miközben csak meg kellene tanulni továbblépni, és építkezni, gyúrni, törekedni, hogy felépüljön az a bizonyos ház…aminek a falai között bizony ott van amit eddig túlélt,átélt, megélt…

Kategóriák:Én

Asztrológia

2016. október 22. Hozzászólás

Megnyerő, kedves és Ragaszkodik a hagyományokhoz, elismerést követel magának nemcsak a közéletben, a munkahelyen, hanem otthon, a családja körében is. Az emberek szívesen vannak a társaságában, mert úgy látják, hogy nemcsak tehetséges, de nagy fokú szociális érzékkel is rendelkezik, diplomatikus, akivel könnyen szót lehet érteni. Ragyogó képessége van arra, hogy másokat meghallgasson, ez hallatlanul értékes tulajdonsága. A világot higgadtan, tárgyilagosan és realisztikusan szemléli. Szinte lubickol az olyan emberek között, akik osztják a véleményét. Durva környezetben szenved, onnan előbb-utóbb elmenekül. Szívesen odázza el a teendőket, különösen a kényes természetű döntéseket, mert abban reménykedik, hogy majd megoldódnak maguktól.

Függetlenségre vágyik, a korlátokat nem hajlandó elfogadni. Sokszor saját maga ellen hívja ki a sorsot, mert az árral szemben akar úszni. Nagyon kreatív, de nagyon kiszámíthatatlan is, teljességgel képtelen az átlag-életre. Szabadságra és térre van szüksége, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Gyors gondolkodása és felfogóképessége nagyon ösztönző társsá teszi. Találékony, kreatív, a gondolatai gyakran évtizedekkel előzik meg a kort, amelyben él. Született humanista, és úgy véli: egyszerűbb megreformálni a társadalmat, mint elviselni az igazságtalanságot. Jóllehet saját ritmusa szerint masíroz, azért képes kapcsolatot teremteni a legkülönbözőbb emberekkel, társadalmi rétegekkel. Jóindulatú, megértő, türelmes, emberszerető. Kedveli a különlegességeket, és rendkívüli célokat tűz maga elé, melyek megvalósítására hatalmas energiákat fordít. Igazi idealista, a magasabb eszmények kedvelője, akiben roppant erős a szabadság és a függetlenség utáni vágy. Állandóan az újdonságot keresi, mindent ki akar próbálni, meg szeretne tapasztalni. Tele van ötlettel és kreativitással. Nyugodt, de mégis izgalmas benyomást kelt. Sorsáról saját magának kell döntenie. Mások aligha tudnák megteremteni azt, amire szüksége van. Becsületes és megbízható, és nem akar megszökni a kötelezettségei elől, csak éppen másképp szeretné végrehajtani a feladatot, mint ahogyan mások elvárják. A szerelemben a szex mellett nagyon fontos, hogy a párjával szellemileg azonos hullámhosszon legyen. Szereti a változatosságot, és ha a partnere már nem elég izgalmas, vagy nem tudja tartani a lépést, akkor könnyen vált. Nem lelkizik, nem csinál jelenetet, hanem egyszerűen odébb áll. Ez persze nem jelenti, hogy a jövőben nem marad meg őszinte barátnak. A lelkétől távol áll, hogy bármi rosszat tegyen azzal, akit egyszer szeretett.Negatív aspektusok hatására a mindenáron való változtatás kényszere, anarchista megnyilvánulások jellemzik. Nem tűr semmilyen korlátozást, eszménye a szabadság és a függetlenség bármi áron. Azt nem tudja, hogy mit akar, de azt igen, hogy mit nem.

Ez a földies jegy a Holdnak merkúri tulajdonságokat kölcsönöz. Értelmes, érdeklődő és megfontolt, általában tudományos vagy irodalmi hajlamokkal rendelkezik. Érzelmi téren visszafogott, értelmi képességeit azonban segíti a Holdból fakadó intuíció. Emlékező tehetsége kiváló, szívesen tanul, mindent elemez, boncolgat. Alapjában véve szerény és precíz munkaerő. Hűséges, egy kicsit konzervatív és nagyon tartózkodó. Negatív sugárzások mellett kicsinyessé és szőrszálhasogatóvá válik. A rossz bolygóhatások nyomán a kapcsolatai jóval sivárabbak lehetnek, mint amit a Hold más jegyekben kínál, a Szűz-Hold miatt ugyanis mindent csak értelmi alapon képes megközelíteni.

A Merkúrtól kapott jó tulajdonságai: gyakorlatias, céltudatos és megfontolt. Takarékos és megbízható. Minden helyzetet képes mintegy “kívülállóként” hűvösen szemlélni. Ügyes diplomata, sőt, akár jó politikus is lehet. Lehet, hogy jobban ragaszkodik a szokásokhoz, a törvény betűjéhez, mint kellene, de kitűzött céljait biztosan eléri, és soha senki nem tud belekötni a szavaiba vagy tetteibe. Véleményét határozottan és szigorúan logikusan alkotja meg. Rossz sugárzások esetén bizalmatlan, ravasz, önző, haszonleső, zsugori és zsörtölődő. Nehezen viseli el mások kritikáját, ha nem lehet igaza, kötözködő és haragtartó.

A Jupiter jegyében a bolygó nemes gondolkodású, másokkal együttérző, szabadságvágyó, lelkes, derűlátó, szórakoztató természetet ad. Mások szemében is rokonszenvessé teszi töretlen optimizmusa, bizakodó hangulata, jóindulata és emberszeretete. Ön nagyon jó barát és figyelmes szerető. Függetlenségvágya miatt azonban vonakodik egyetlen személyhez kötni az életét. Diszharmonikus állás esetén könnyelművé, léhává, megbízhatatlanná, hűtlenné válik, soha nem nő be a feje lágya.

A Mars fokozza a Bak becsvágyát, de a szertelen lobogás itt nagyon is komoly keretek közé szorítva valóban kimagasló eredményeket hozhat. Az akarat céltudatossággal párosul, s ha elég kemény és határozott, bármit képes elérni. Általában két lábbal áll a földön, nem kerget ábrándokat, erejét képes egyetlen célra összpontosítani. De legyen óvatos: nincs az a fényes karrier, ami pótolhatná a meghitt emberi kapcsolatokat, a családot! Ha a Mars kedvezőtlen kapcsolatba kerül más bolygókkal, indulatossá, makaccsá válhat, akit nehéz eltántorítani az elképzeléseitől, akkor is, ha azokról bebizonyítják, hogy tévesek.

Elég ellentmondásos egyéniség, mivel a Jupiter nagyvonalúsága a szűz kicsinyességével ütközik. A törvény, és annak betartása központi szerepet kap az életében. Fontosnak érzi, hogy mindenki tudja, mihez tarthatja magát. Rendnek kell lenni a részletekben is. Valójában a hiányzó önbizalmát pótolja azzal, hogy keretek közé szorítja az életét (és környezetét). Sokszor vállalkozik nagyobb feladatra, mint amit erővel, idővel, felkészültséggel bír, de a hiúsága hajtja. A Szűz hatására a gyakorlatias érzék domborodik ki a Jupiter-természetben. Megfontolt, óvatos, mindent alaposan körüljár, mielőtt cselekszik. Érzéke van az aprólékos, nagy figyelmet követelő elemzéshez, kutatói munkához. Legyen óvatos, mert örökös kritizálásával, éles megjegyzéseivel azonban magas falat húzhat önmaga és a környezete között.

Mély gondolkodású, jóindulatú természettel ajándékozta meg a Szaturnusz. Intelligens, megbízható, jó modorú, határozott és bölcs. Szeret barátkozni, főleg idősebbekkel, akik mindig a segítségére vannak. De mindig ön mondja meg, hogy miben és mit segíthetnek. Fanatikusan ragaszkodik az elképzeléseihez, és nehezen enged beleszólást a dolgaiba. Konfliktus leggyakrabban abból keletkezik, hogy a szokásokat akkor is felrúgja, ha azok a biztonságot adják.

Szorgalmas, komoly, megbízható, szívós és állhatatos. Becsvágya felelősségteljes állások elérésére sarkallja. Folyamatosan küzd saját maga ellen, hiszen alapjában véve nehezen változtat, szívesen épít a múltra, konzervatív. Jó a problémamegoldó készsége, általában mindenben a logikát, a részleteket tartja a legfontosabbnak. A környezetvédelem elkötelezett harcosa.

Józan gondolkodású, széles látókörű, általában lelki-szellemi törekvések jellemzik. Összefogottsága érzelmi és lelki dolgokban nyilvánul meg. Az élet egyét területein, főleg a hétköznapokban határozatlan, és ez nagyon zavarja. Gyakran lesz úrrá hangulatán a búskomorság.

Erős belső késztetést érez a halál és az árnyékvilág megismerésére, gondolatai a titkok és a megismerhetetlen körül forognak. Fél a dolgok elvesztésétől. Ez az állás nagy intenzitást, céltudatosságot és elszántságot ad. Gyakran olyan mély pesszimizmus lesz úrrá gondolatain, hogy az egész világot az ellenségének érzi. Mindenkit elmar maga mellől, és könnyen egyedül marad.

Kategóriák:Én

Merengő

2016. április 5. Hozzászólás

Furcsa…Egyre többször kapom magam azon, hogy írok…Ide.
Közel vagyok egy olyan állapothoz, amihez talán még sosem sikerült eljutnom. SOHA!
Amikor az értelmi felfogó képességem, és a tűrőkészségem összeomlik. Nem bírom tovább tartani magam.
Amikor a kukába dobhatok 1 hónap rimánkodás hallgatást, amikor búcsút inthetek fél év kínlódásának és büszkeségének. Megint naív voltam! Miért nem tanulok sosem? Miért hiszek…a csodákban? Hiszen elém tárták, hogy igen ez lesz! Miért lehet megvezetni? Mit vétettem amiért….mindig ezt kapom. A büdös nagy semmit! Szandi a kutyát sem érdekli… Majd túl lesz rajta…Mert mi vagyunk fontosak, ő majd megoldja…Mert kibaszott erős…Mert köze nincs hozzá…
Ezt az agyam már nem bírja feldolgozni…Nem tudom mit tegyek.
Menekülnék, de mindig is ezt tettem… Mondjuk, mást nem is tudom, hogy lehet-e. Megoldani kellene, de hogyan? Az igazságérzetem, és a felfogó készségem ezt nem tudja megoldani…Szemet hunyni a dolgok felett? Ugyan már, annyiszor tettem, annyiszor megtetették velem…
Ezt most tényleg nem tudom, hogyan oldjam meg 😀 Vicces…Nem tudom régen, hogyan léptem túl a dolgokon. Most jó lenne, ha a régi énem picit előjönne, csak a készlet erejéig.:D

Ugyanakkor, ha már a régi énemnél tartok, tegnap este rákerestem a híres-neves öngyilkos fiatalokra…A cyberbullying áldozataira.
Hát már nem azért, ilyenkor megnyugtat, hogy nálam is vannak nagyobb naívák. Szekálnak? Lépj túl rajta..Én már a felsőbb szinteken tolom…Ronda vagy? Legalább egészséges baszki…Depressziós vagy? Maximum szomorú és önsajnáltató…Mindent meglehet magyarázni. Én se hiszem, hogy voltam depressziós…Csak önsanyargató, és a hibáimat direkt előhozó kis fruska voltam. Mert akkor ez volt a normális. A tinikorban. Mindig kellett valamivel foglalkozni. Ha nem volt mivel, akkor hajrá önsanyargatás. Már-már mániásan öncsonkító életmódomból fennmaradt emlékeimre igazándiból marhára nem vagyok büszke, de hozzám tartozik. Egy nyitott könyvet csinál az életemből…Ó ő biztosan gyenge, ő depresszív beteg elme. Tök jó diagnózis, csak éppen belém nem lát senki! Senki nem tudja az oknak az okozatát külsőleg levonni. És ebből a blogból is maximum a töredékét lehet…Már-már bennem is csak a töredéke van meg. Hiszen a memória sem tud mindent raktározni…Csak azokat tárolja amire szükség van, amit valamilyen okból kifolyólag az ember meg akar tartani.

Remélem ezt az időszakot is gyorsan törölni fogja, mert ezt már nehezen tudom feldolgozni.

Kategóriák:Én

T___ehetetlenség.

2016. február 23. Hozzászólás

Ti éreztetek olyat valaha, hogy tennétek valamit, de az egyszerűen nem megoldható?
Éreztetek olyan mérhetetlen dühöt, amit nem tudtatok levezetni?
Eddig azt hittem, hogy már rengetegszer éreztem. De nem. Ez a pont most jött el.

Mit tennél, ha aljas módon meg akarnák alázni a szemedben, azt az embert akit a világon a legjobban szeretsz, legjobban ismersz, és Neki köszönhetsz Mindent amit eddig valaha elértél?
Mit tennél akkor, ha ez a személy elmesélné, hogy elbántak vele, mennyire alázták meg, és mennyire akarnak uralkodni felette?
Mit tennél, ha mutatnod kell azt, hogy erős vagy, de közben nem tudsz mit csinálni, azt amit ilyenkor tehetnél?
Mit tennél, mondd meg Mit??

Szinte már előző este lepörögtek a szemem előtt az események, már “vártam”, hogy azt halljam amit sejtettem..Bár ne kellett volna..Milyen világ ez? Ahol az a mocskok uralkodhatnak, manipulálhatnak, kényszeríthetnek, sőt még gusztustalan módon tönkre is tehetnek egy szegény ártatlan embert? Jó…tudom, mindennek van alapja, de ez ebben az esetben már adott volt, hogy ennek ez lesz a kiindulópontja. Undorodom, az összes ilyen féregnyúlványtól!
Bárcsak olvasnád, legalább tudnád, hogy mi a véleményem arról amit csináltál vele, és velem akartál megetetni a saját szemszögedből!

Imádkozom…csak ezt az egyet tudom…Imádkozni, az Istenhez, a szeretteimhez, a védőangyalokhoz, Papához…Valaki segítsen, kérem szépen!! DE, ne rajtam, hanem Rajta! Hiszen, ha Ő nem lenne, én sem lennék!!
Kérlek, könyörgöm Mindenható Jóisten!

Kategóriák:Én

Menni tovább, és tovább a végtelenségig

2016. február 16. Hozzászólás

Kicsit sok lett ez a nap…Kicsit betelt az a bizonyos pohár…Kicsit, kicsit? Nagyon…Elegem van, de annyira nem mint régen, csak úgy szimplán, mint egy felnőttnek…elegem van.
SOK az, hogy kikapcsoljam az érzéseimet, hogy ne érezzem magam egyedül, pedig ennyire talán még sosem voltam egyedül, hiába hittem ezt. Ennyire még sosem éreztem azt, hogy kellene egy erős hátbaveregetés, és egy kitartást vezénylő mondat. Hiszen olyan dolog elé nézek, ami az egyik legnagyobb felelősség, a gyerekvállaláson kívül.
És…megtörtént egy beszélgetés egy kedves ismerőssel, nem tudom hova tenni…Valahol ez egy hatalmas dicséret felém, de egy hatalmas trauma is számomra… Miért nincs megint egy arany középút, az a középút amit annyira szeretek…szerettem. Szeretnék újra családot, újra barátokat, újra egy kis magánéletet…
Amúgy a legutóbbi bejegyzésem óta annyi minden történt velem, ennél sokkal de sokkal mélyebb pontokkal, és mégis ezt a megbillent pillanatot választottam.  Sosem változom.

Kategóriák:Én

Mindent elmond…

2015. március 12. Hozzászólás

FB_IMG_1426186276671

Kategóriák:Én